فلش مموری ای دیتا ظرفیت 128 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV350

تومان427000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2
 • ظرفیت: 128 گیگابایت
 • جنس بدنه:فلزی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 128 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV320

تومان384000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2
 • ظرفیت: 128 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 64 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV350

تومان280000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه:فلزی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 32 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV131

تومان219000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه:فلزی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 32 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UR340

تومان208000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2 Gen 1
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه:فلزی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 32 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV350

تومان207000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه:فلزی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 64 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV320

تومان198000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 64 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA C906

تومان179000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 32 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA UV320

تومان172000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 3.2
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 64 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA C008

تومان169000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 32 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA C008

تومان148000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی

فلش مموری ای دیتا ظرفیت 32 گیگابایت FLASH MEMORY ADATA C906

تومان147000
ویژگی کالا :
 • رابط: USB 2.0
 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه:پلاستیکی