پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i7-4770

تومان2249000
ویژگی کالا :
 • مدل پردازنده : Core i7 4770
 • بسته بندی : تری و بدون باکس
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نسل پردازنده : نسل چهار
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع حافظه پشتیبانی : DDR3-1333-1600/DDR3L 1333-1600
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i7
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : هشت رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600
 

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4460

تومان1180000
ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4590

تومان934000
ویژگی کالا :
 • مدل پردازنده : Core i5 4590
 • بسته بندی : تری و بدون باکس
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نسل پردازنده : نسل چهار
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع حافظه پشتیبانی : DDR3 1333-1600/DDR3L 1333-1600
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4570

تومان910000
ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-4170

تومان650000
ویژگی های کالا
 • مدل: CPU Intel Core i3-4170
 • سری پردازنده:Core i3
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics 4400
 • تعداد هسته (Core):2 هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1150
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-4330

تومان598000
ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i3
 • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-4160

تومان470000
ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نوع محصول : کارکرده
 • سری پردازنده: Core  i3
 • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
 • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1150
 • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics 4400

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-4150

تومان460000
ویژگی های کالا
   • وضعیت تولید : Discontinued
   • نوع محصول : کارکرده
   • سری پردازنده: Core  i3
   • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
   • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1150
   • پردازنده گرافیگی : Intel HD Graphics 4400

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-4130

تومان445000
ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core i3
 • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4400

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4590T

ویژگی های کالا:
 • مدل پردازنده : Core i5 4590T
 • بسته بندی : Tray
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نسل پردازنده : نسل چهارم
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع حافظه پشتیبانی : DDR3-1333/1600 |DDR3L-1333/1600
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4670S

ویژگی های کالا :
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4670k

ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4690k

ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Devils Canyon
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i7-4790K

ویژگی کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Devils Canyon
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core i7
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : هشت رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600
 

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i7-4770K

ویژگی‌ها

   • سری پردازنده :Core i7

   • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای

   • سوکت :Intel LGA 1150

   • پردازنده گرافیکی :Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i7-4790S

ویژگی کالا :

  • وضعیت تولید : Discontinued
  • ریزمعماری : Haswell
  • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
  • نوع محصول : کارکرده
  • نوع پردازنده : 64 بیتی
  • سری پردازنده: Core i7
  • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
  • تعداد رشته : هشت رشته
  •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4670

ویژگی کالا :
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Haswell
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1150
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4600

پردازنده اینتل تری مدل CPU Intel Pentium G3250

ویژگی های کالا:
  • مدل: CPU Intel Pentium G3250
  • تعداد هسته (Core) :دو هسته‌ای

  • سوکت :Intel LGA 1150

  • وضعیت ضریب Multiplier :بسته (Locked)

  • پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics

  •  سری پردازنده :Pentium

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i7-4790

ویژگی‌ها

 • سری پردازنده : Core i7

 • تعداد هسته (Core) : هشت هسته‌ای

 • سوکت : Intel LGA 1150

 • وضعیت ضریب Multiplier : بسته (Locked)

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-4690

ویژگی های کالا
 • سری پردازنده:Core i5
 • تعداد هسته (Core):چهار هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1150

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Pentium G3240

ویژگی های کالا:
  • وضعیت تولید : Discontinued
  • نوع محصول : کارکرده
  • سری پردازنده: Pentium
  • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
  • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1150
  • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Celeron G1840

ویژگی های کالا
 • مدل: CPU Intel Celeron G1840
 • سری پردازنده:Celeron
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics
 • تعداد هسته (Core):2 هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1150
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)