پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i7-3770

تومان1773000
ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نوع محصول : کارکرده
 • سری پردازنده: Core  i7
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1155
 • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics 4000

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-3570

تومان889000
ویژگی های کالا
 • مدل: CPU Intel Core i5-3570
 • سری پردازنده:Core i5
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics
 • تعداد هسته (Core):4 هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1155
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)

پردازنده اینتل سری i5 مدل Intel tray 3470

تومان789000
ویژگی  کالا:
 • مدل پردازنده : Core i5 3470
 • بسته بندی : تری و بدون باکس
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نسل پردازنده : نسل سه
 • ریزمعماری : lvy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع حافظه پشتیبانی : DDR3 1333-1600
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2500

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-2400

تومان780000
ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نوع محصول : کارکرده
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1155
 • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics 2000

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-2320

تومان550000
ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری :Sandy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2000

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-2310

تومان498000
ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : Sandy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2000

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-3220

تومان400000
ویژگی های کالا
  • مدل: CPU Intel Core i3-3220
  • سری پردازنده : Core i3

  • تعداد هسته (Core) : دو هسته‌ای

  • سوکت : Intel LGA 1155

  • پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2500

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-2100

تومان268000
ویژگی های کالا
 • مدل: CPU Intel Core i3-2100
 • سری پردازنده :Core i3

 • تعداد هسته (Core) :دو هسته‌ای

 • سوکت :Intel LGA 1155

 • وضعیت ضریب Multiplier :باز (Unlocked)

 • پردازنده گرافیکی :Intel HD Graphics

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Pentium G2020

تومان57000
ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نوع محصول : کارکرده
 • سری پردازنده: Pentium
 • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
 • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1155
 • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-3570k

ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : lvy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 4000

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i3-3240

ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری :lvy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i3
 • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2500

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-3340

ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : lvy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2500

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-3330

ویژگی های کالا
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : lvy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core  i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2500

پردازنده اینتل سری i5 مدل Intel tray 3450

ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • ریزمعماری : lvy Bridge
 • سوکت پردازنده : FC LGA 1155
 • نوع محصول : کارکرده
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • سری پردازنده: Core i5
 • تعداد هسته (CORE ) : چهار هسته ای
 • تعداد رشته : چهار رشته
 •  پردازنده گرافیکی : Intel HD Graphics 2500

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Core i5-2500

ویژگی های کالا
 • مدل: CPU Intel Core i5-2500
 • سری پردازنده :Core i5

 • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای

 • سوکت :Intel LGA 1155

 • وضعیت ضریب Multiplier :بسته (Locked)

 • پردازنده گرافیکی :Intel HD Graphics

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Pentium G2030

ویژگی های کالا:
  • وضعیت تولید : Discontinued
  • نوع محصول : کارکرده
  • سری پردازنده: Dual Core
  • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
  • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1155
  • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics

پردازنده اینتل سری i5 مدل Intel tray 3550

ویژگی های کالا:
 • مدل: Intel tray 3550
 • سری پردازنده:Core i5
 • تعداد هسته (Core):چهار هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1155
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics 2500

پردازنده اینتل سری i7 مدل Intel tray 2600

ویژگی های کالا:
 •  مدل: Intel tray 2600
 • سری پردازنده:Core i7
 • تعداد هسته (Core):چهار هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1155
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics

پردازنده اینتل سری i3 مدل Intel tray 2120

ویژگی های کالا:
 • وضعیت تولید : Discontinued
 • نوع محصول : کارکرده
 • سری پردازنده: Core  i3
 • تعداد هسته (CORE ) : دو هسته ای
 • سوکت پردازنده: Intel  LGA 1155
 • پردازنده گرافیگی : Intel HD graphics 2000

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Pentium G640

ویژگی های کالا
 • سری پردازنده:Pentium
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics
 • تعداد هسته (Core):2 هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1155
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)

پردازنده مرکزی اینتل تری مدل CPU Intel Pentium G630

ویژگی های کالا
 • سری پردازنده:Pentium
 • پردازنده گرافیکی:Intel HD Graphics
 • تعداد هسته (Core):2 هسته‌ای
 • سوکت:Intel LGA 1155
 • وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)