خنک کننده پردازنده سیلوراستون FAN CPU SilverStone SST-IG240-ARGB

تومان5.100.000
ویژگی کالا :
 • مدل : SST-IG240-ARGB
 • ابعاد فن  : 120mm
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی
 • Intel LGA ۱۱۵X/۱۳۶۶/۱۲۰۰/۲۰۱۱/۲۰۶۶
 • AMD Socket SP۳/sTRX۴/TR۴/AM۴/AM۳/AM۲/FM۲/FM۱

خنک کننده پردازنده سیلوراستون FAN CPU SilverStone SST-PF240-ARGB

تومان4.470.000
ویژگی کالا :
 • مدل : PF240-ARGB
 • ابعاد فن  : 120mm
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی
 • Intel Socket : LGA775/115X/1200/1366/2011/2066
 • AMD Socket : AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 400-ARGB

تومان2.300.000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 400-ARGB
 • ابعاد فن : 131mm x 76mm x 160mm
 • تعداد فن : 1 عدد
 • وزن کل : 650 گرم
 • نورپردازی فن : ARGB
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 600 تا 1800 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 95-PWM

تومان1.260.000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 95-PWM
 • ابعاد فن : 127mm x 61mm x 133mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 288 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 700 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده بادی گرین FAN CPU GREEN TINY COOL 90 REV1.1

تومان499.000
ویژگی کالا :
 • مدل :TINYCOOL 90-Rev1.1
 • ابعاد فن : 90mm x 25mm x 90mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 210 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 2000RPM ±5%
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون FAN CPU SilverStone SST-PF360-ARGB

ویژگی کالا :
 • مدل : SST-PF360-ARGB
 • ابعاد فن  : 120mm
 • تعداد فن : 3 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی
 • Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066
 • AMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2

خنک کننده پردازنده سیلوراستون FAN CPU SilverStone SST-IG360-ARGB

ویژگی کالا :
 • مدل : SST-IG360-ARGB
 • ابعاد فن  : 120mm
 • تعداد فن : 3 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی
 • Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066
 • AMD TR5/SP6/SP3/sTRX4/TR4/AM4/AM5/AM3/AM2/FM2/FM1

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC360-ARGB

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC360-ARGB
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : ARGB
 • تعداد فن : 3 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 360mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC360-EVO

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC360-EVO
 • ابعاد فن  : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : RED LED
 • تعداد فن : 3 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 360mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC360-A

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC360-A
 • تعداد فن : 3 عدد
 • ابعاد فن :120mm x 120mm x 25mm
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 360mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2200 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC240-ARGB

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC240-ARGB
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : ARGB
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 240mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC240-EVO

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC240-EVO
 • ابعاد فن  : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : RED LED
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 240mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC240-A

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC240-A
 • ابعاد فن :120mm x 120mm x 25mm
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 240mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2200 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC120-EVO

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC120-EVO
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : RED LED
 • تعداد فن : 1 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 120mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC120-A

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC120-A
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • تعداد فن : 1 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 120mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2200 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC120-ARGB

ویژگی کالا :
 • مدل : GLC120-ARGB
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : ARGB
 • تعدا فن : 1 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 120mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 400-PWM

ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 400-PWM
 • ابعاد فن : 131mm x 85.5mm x 156.5mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 615 گرم
 • نورپردازی فن : 15x White LED
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 1000 تا 1700 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 200-PWM

ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 200-PWM
 • ابعاد فن : 111mm x 82mm x 147mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 370 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 1200 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 100-PWM

ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 100-PWM
 • ابعاد فن : 103mm x 73mm x 130mm
 • تعداد فن : 1 عدد
 • وزن کل : 340 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 100 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی