خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST IG360 ARGB

تومان7550000
ویژگیهای کالا:
 • کمپانی ست : ASUS - MSI - ASROCK - BIOSTAR
 • نوع خنک کننده : آبی
 • تعداد لوله : 2 عدد
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST PF360 ARGB

تومان5585000
ویژگیهای کالا:
 • LGA 1700 : SUPPORT
 • کمپانی ست : ASUS - MSI - GIGABAYTE - ASROCK - BIOSTAR
 • نوع خنک کننده : آبی
 • تعداد لوله : 2 عدد
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST iG240P ARGB

تومان5545000
ویژگیهای کالا:
 • کمپانی ست : ASUS - MSI - GIGABAYTE - ASROCK - BIOSTAR
 • نوع خنک کننده : آبی
 • تعداد لوله : 2 عدد
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC360-ARGB

تومان5160000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC360-ARGB
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : ARGB
 • تعداد فن : 3 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 360mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC360-EVO

تومان4750000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC360-EVO
 • ابعاد فن  : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : RED LED
 • تعداد فن : 3 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 360mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC360-A

تومان4455000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC360-A
 • تعداد فن : 3 عدد
 • ابعاد فن :120mm x 120mm x 25mm
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 360mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2200 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST PF240 ARGB

تومان4188000
ویژگیهای کالا:
 • LGA 775 : SUPPORT
 • نوع خنک کننده : آبی
 • تعداد لوله : 2 عدد
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC240-ARGB

تومان4150000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC240-ARGB
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : ARGB
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 240mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC240-EVO

تومان3748000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC240-EVO
 • ابعاد فن  : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : RED LED
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 240mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC240-A

تومان3450000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC240-A
 • ابعاد فن :120mm x 120mm x 25mm
 • تعداد فن : 2 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 240mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2200 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC120-ARGB

تومان3210000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC120-ARGB
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : ARGB
 • تعدا فن : 1 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 120mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST PF120 ARGB

تومان3200000
ویژگیهای کالا:
 • کمپانی ست : ASUS - MSI - ASROCK - BIOSTAR
 • نوع خنک کننده : آبی
 • تعداد لوله : 2 عدد
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD
 • LGA 1700 : SUPPORT

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC120-EVO

تومان2888000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC120-EVO
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • نورپردازی فن : RED LED
 • تعداد فن : 1 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 120mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST HYDROGON D120 ARGB

تومان2480000
ویژگیهای کالا:
 • کمپانی ست : ASUS - MSI - ASROCK - BIOSTAR
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD
 • LGA 1700 : SUPPORT

خنک کننده پردازنده آبی گرین FAN CPU GLACIER GREEN GLC120-A

تومان2398000
ویژگی کالا :
 • مدل : GLC120-A
 • ابعاد فن : 120mm x 120mm x 25mm
 • تعداد فن : 1 عدد
 • نوع خنک کننده : خنک کننده آبی پردازنده
 • نوع واتر کولینگ : 120mm AIO Water Cooling
 • محدوده سرعت چرخش فن : 800 تا 2200 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 400-PWM

تومان1420000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 400-PWM
 • ابعاد فن : 131mm x 85.5mm x 156.5mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 615 گرم
 • نورپردازی فن : 15x White LED
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 1000 تا 1700 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST AR12 RGB

تومان1409000
ویژگیهای کالا:
 • کمپانی ست : ASUS - MSI - ASROCK - BIOSTAR
 • نوع خنک کننده :  بادی
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 400-ARGB

تومان1398000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 400-ARGB
 • ابعاد فن : 131mm x 76mm x 160mm
 • تعداد فن : 1 عدد
 • وزن کل : 650 گرم
 • نورپردازی فن : ARGB
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 600 تا 1800 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 200-PWM

تومان1280000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 200-PWM
 • ابعاد فن : 111mm x 82mm x 147mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 370 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 1200 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE SST KR03

تومان1200000
ویژگیهای کالا:
 • نوع خنک کننده : بادی
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD
 • وزن : 800 گرم
 • سرعت گردش فن : 2000rpm

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 100-PWM

تومان1100000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 100-PWM
 • ابعاد فن : 103mm x 73mm x 130mm
 • تعداد فن : 1 عدد
 • وزن کل : 340 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 100 تا 2100 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده گرین مدل FAN CPU GREEN NOTUS 95-PWM

تومان1000000
ویژگی کالا :
 • مدل : NOTUS 95-PWM
 • ابعاد فن : 127mm x 61mm x 133mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 288 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 700 تا 2000 RPM
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده اینتل سوکت FAN CPU INTEL SOCKET LGA1155

تومان145000
ویژگی کالا : نوع سوکت فن : LGA 1155 سازگار با پردازنده : اینتل  

خنک کننده پردازنده اینتل سوکت FAN CPU INTEL SOCKET LGA1151

تومان145000
ویژگی کالا : نوع سوکت فن : LG1151 سازگار با پردازنده : اینتل  

خنک کننده پردازنده بادی گرین FAN CPU GREEN TINY COOL 90 REV1.1

ویژگی کالا :
 • مدل :TINYCOOL 90-Rev1.1
 • ابعاد فن : 90mm x 25mm x 90mm
 • تعدا فن : 1 عدد
 • وزن کل : 210 گرم
 • نوع خنک کننده : خنک کننده بادی پردازنده
 • محدوده سرعت چرخش فن : 2000RPM ±5%
 • سازگار با پردازنده : اینتل , ای ام دی

خنک کننده پردازنده سیلوراستون SILVERSTONE KRYPTON SST KR02

ویژگیهای کالا:
 • نوع خنک کننده :  بادی
 • فیش برق : 4 پین
 • ساپورت سوکت : Intel - AMD