دسته بازی بی سیم تک شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 170W

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 24 کلید
 • نوع اتصال : بی سیم
 

دسته بازی بی سیم تک شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 135W

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 16 کلید
 • نوع اتصال : بی سیم
 

دسته بازی باسیم تک شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 117

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 17 کلید
 • نوع اتصال : با سیم
 

دسته بازی باسیم تک شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 115

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 18 کلید
 • نوع اتصال : با سیم
 

دسته بازی بی سیم دوبل شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 150W X2

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 17 کلید
 • نوع اتصال : بی سیم
 

دسته بازی باسیم دوبل شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 120 X2

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 14 کلید
 • نوع اتصال : با سیم
 

دسته بازی باسیم تک شوکدار تسکو TSCO GAMING PAD TG 120

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 14 کلید
 • نوع اتصال : با سیم
 

دسته بازی بی سیم شوکدار تسکو مناسب برای گوشی موبایل TSCO GAMING PAD TG 155W

ویژگیهای کالا :
 • قابلیت شوک : دارد
 • تعداد کلید : 15 کلید
 • نوع اتصال : بی سیم
 • نوع رابط : دانگل USB