کیبورد با سیم گیمینگ MECHANICAL KEYBOARD GREEN GK803-RGB

تومان2249000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : RGB Mechanical Gaming Keyboard
 • مدل : GK803-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 180cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : ABS Plastic / Aluminum
 • نور پس زمینه : RGB
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا :12 عدد(مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 18 جلوه نورپردازی
 • چاپ حروف بر روی کلیدها : حکاکی لیزری

کیبورد با سیم گیمینگ MECHANICAL KEYBOARD GREEN GK802-RGB

تومان1749000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : RGB Mechanical Gaming Keyboard
 • مدل : GK802-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 180cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : ABS Plastic / Aluminum
 • نور پس زمینه : RGB
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا :12 عدد(مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 18 جلوه نورپردازی
 • چاپ حروف بر روی کلیدها : حکاکی لیزری

کیبورد با سیم گیمینگ MECHANICAL KEYBOARD GREEN GK801-RGB

تومان1549000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول :RGB Mechanical TKL Gaming Keyboard
 • مدل : GK801-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 180cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : ABS Plastic
 • نور پس زمینه : RGB
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا :12 عدد(مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 18 جلوه نورپردازی
 • چاپ حروف بر روی کلیدها : حکاکی لیزری

کیبورد با سیم گیمینگ گرین GAMING KEYBOARD GREEN GK703-RGB

تومان1059000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : RGB Backlight Gaming Keyboard
 • مدل : GK703-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 180cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : ABS Plastic
 • نور پس زمینه : RGB
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا :12 عدد(مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 8 جلوه نورپردازی
 • چاپ حروف بر روی کلیدها : حکاکی لیزری

کیبورد با سیم گیمینگ گرین GAMING KEYBOARD GREEN GK702-RGB

تومان910000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : RGB Backlight Gaming Keyboard
 • مدل : GK702-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 180cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : ABS Plastic
 • نور پس زمینه : RGB
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا :12 عدد (مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 9 جلوه نورپردازی
 • چاپ حروف بر روی کلیدها : حکاکی لیزری

کیبورد بی سیم گرین مدل WIRELESS KEYBOARD GREEN GK-102W

تومان830000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : Ultra-Thin Wireless Keyboard
 • مدل : GK-102W
 • نوع اتصال : 2.4GHz, USB Nano Receiver
 • نوع رابط : بی سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : ندارد
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • منبع تغذیه : 2x AAA Batteries
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : چاپ دیجیتال با روکش محافظ

کیبورد با سیم گیمینگ گرین GREEN GAMING KEYBOARD GK701-RGB

تومان748000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : RGB Backlight Gaming Keyboard
 • مدل : GK701-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 /180cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : ABS Plastic
 • نور پس زمینه : RGB
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 8 جلوه نورپردازی

کیبورد بی سیم گرین مدل WIRELESS KEYBOARD GREEN GK-101W

تومان610000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : Ultra-Slim Wireless Keyboard
 • مدل : GK-101W
 • نوع اتصال : 2.4GHz, USB Nano Receiver
 • نوع رابط : بی سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : ندارد
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • منبع تغذیه : 2x AAA Batteries
 • نشانگر اتمام ظرفیت باتری : دارد
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : چاپ دیجیتال با روکش محافظ

کیبورد با سیم گیمینگ گرین GREEN GAMING KEYBOARD GK601-RGB

تومان538000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : RGB Backlight Gaming Keyboard
 • مدل : GK601-RGB
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 150cm
 • نوع رابط : باسیم
 • جنس بدنه : High-Strength ABS plastic
 • نور پس زمینه : RGB
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 • نور پردازی : دارای 9 جلوه نورپردازی

کیبورد با سیم گرین مدل KEYBOARD GREEN GK-403

تومان467000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : Backlight Gaming Keyboard
 • مدل : GK-304
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 150cm
 • نوع رابط : با سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : دارد (رنگ سفید)
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا : 12 عدد (مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : چاپ دیجیتال

کیبورد با سیم گرین مدل KEYBOARD GREEN GK-304

تومان415000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : Ultra Slim Multimedia Keyboard
 • مدل : GK-304
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 160cm
 • نوع رابط : با سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : دارد (رنگ سفید)
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا : 12 عدد (مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : حکاکی لیزری

کیبورد با سیم گرین مدل KEYBOARD GREEN GK-401

تومان398000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : Slim Multimedia Keyboard
 • مدل : GK-401
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 150cm
 • نوع رابط : با سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : دارد (رنگ سفید)
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • تعداد کلیدهای مالتی مدیا : 12 عدد (ترکیبی)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : چاپ دیجیتال

کیبورد بی سیم گرین مدل WIRELESS KEYBOARD GREEN GK-306W

تومان357000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول :Official Multimedia Wireless Keyboard
 • مدل : GK-306W
 • نوع اتصال : 2.4GHz, USB Nano Receiver
 • نوع رابط : بی سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : ندارد
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • کلیدهای مالتی مدیا : 12 عدد (مشترک با کلید های F1-F12)
 • منبع تغذیه : 2x AAA Batteries
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : چاپ دیجیتال با روکش محافظ

کیبورد با سیم گرین مدل KEYBOARD GREEN GK-301

تومان357000
ویزگی کالا :
 • نوع محصول : Ultra-Slim Multimedia Keyboard
 • مدل : GK-301
 • نوع اتصال : USB 2.0 / 150cm
 • نوع رابط : با سیم
 • جنس بدنه : ABS plastic
 • نور پس زمینه : ندارد
 • ویژگی مالتی مدیا : دارد
 • تعداد کلیدهای مالتی مدیا : 12 عدد (مجزا)
 • منبع تغذیه : (USB Bus (+5V
 •  چاپ حروف بر روی کلیدها : چاپ دیجیتال با روکش محافظ