نمایش دادن همه 13 نتیجه

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 9 Processors 5950X AM4 BOX

تومان25088000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen9
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداکثر دمای عملیاتی : 90 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.4GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 7 Processors 7800X3D AM5 BOX

تومان22387000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen7
 • سوکت پردازنده: AM5
 • حداگثر دمای عملیاتی : 89 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 4.2GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 9 Processors 5900X AM4 BOX

تومان17848000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen9
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 90 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.7GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 7 Processors 7700X AM5 Box

تومان17800000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen7
 • سوکت پردازنده: AM5
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 4.5GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 7 Processors 7700 AM5 BOX

تومان16822000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس + فن
 • سری پردازنده : Ryzen7
 • سوکت پردازنده: AM5
 • فرکانس گرافیک : 2200 MHz
 • حداکثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.8GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 7 Processors 5800X AM4 BOX

تومان12697000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen7
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 90 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.8GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 Processors 7600 AM5 BOX

تومان11845000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس + فن
 • سری پردازنده : Ryzen5
 • سوکت پردازنده: AM5
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.8GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 7 Processors 5700G AM4 BOX

تومان11695000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen7
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.8GHz

پردازنده ای ام دی مدل تری AMD Ryzen 5 Processors 7600 AM5

تومان11650000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : تری
 • سری پردازنده : Ryzen5
 • سوکت پردازنده: AM5
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.8GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 7 Processors 5700X AM4 BOX

تومان11530000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen7
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 90 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.4GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 Processors 5600X AM4 BOX

تومان9895000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen5
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.7GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 Processors 5600G AM4 BOX

تومان9576000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen5
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.9GHz

پردازنده ای ام دی مدل AMD Ryzen 3 Processors 4300G AM4 BOX

تومان4578000
ویژگی کالا :
 • وضعیت محصول : باکس
 • سری پردازنده : Ryzen3
 • سوکت پردازنده: AM4
 • حداگثر دمای عملیاتی : 95 درجه سانتی گراد
 • فرکانس پایه : 3.8GHz