رم دسکتاپ 96 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR TITANIUM 96GB 6600MHz DDR5 Dual RGB

تومان29.850.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 96 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6600 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 48GB
 • تایمینگ :  CL32
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 64 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 64GB 5200MHz DDR5 Dual RGB

تومان13.950.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 64 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 5200 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 32GB
 • تایمینگ :  CL40
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR TITANIUM 32GB 6600MHz DDR5 Dual RGB

تومان12.900.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6600 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ :  CL32
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR TITANIUM 32GB 6400MHz DDR5 Dual RGB

تومان12.830.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6400 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ :  CL32
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 32GB 6000MHz DDR5 Dual RGB

تومان10.400.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ : CL40 . CL36E . CL36X CL36E
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 32GB 5200MHz DDR5 Dual RGB

تومان9.650.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ : CL40
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE 32GB 5600MHz DDR5 Dual RGB

تومان8.800.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 5600 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • نور پردازی رم : RGB
 • تایمینگ : CL36
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE 32GB 6000MHz DDR5 Dual RGB

تومان8.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
 • نور پردازی رم : RGB
 • تایمینگ : CL36
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE 32GB 5600MHz DDR5 Dual

تومان8.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 5600 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL 40
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE 32GB 5200MHz DDR5 Dual RGB

تومان7.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 5200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL 40
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE 32GB PRO 3200MHz DDR4 Dual RGB

تومان6.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL16
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • نور پردازی رم  : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 32GB 3200MHz DDR4 Dual

تومان5.900.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL16
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE PRO 32GB 3600MHz DDR4 Dual RGB

تومان5.880.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3600 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL18
 • نور پردازی رم : RGB
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE 32GB PRO 3200MHz DDR4 Dual RGB SL

تومان5.800.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL16
 • نور پردازی رم : RGB
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE PRO 16GB 3600MHz DDR4 Dual RGB

تومان4.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 16 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3600 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL18
 • نور پردازی رم : RGB
 • تعداد ماژول : 2 * 8GB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE 16GB 3200MHz DDR4 Dual RGB

تومان3.990.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 16 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL16
 • تعداد ماژول : 2 * 8GB
   

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB 3200MHz DDR4 Dual

تومان3.800.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 16 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL16
 • تعداد ماژول : 2 * 8GB
   

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB 3600MHz DDR4 Dual

تومان3.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 16 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL18
 • تعداد ماژول : 2 * 8GB
   

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB 3200MHz DDR4

تومان3.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 16 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL16
   

رم دسکتاپ 8 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE PRO 8GB 3200MHz DDR4 RGB

تومان2.500.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 8 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
 • نور پردازی رم : RGB
 • تایمینگ : CL16
 • تعداد ماژول : 1 * 8GB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 8 گیگابایت کورسیر RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 8GB 3200MHz DDR4

تومان1.800.000
ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 8 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR4
 • فرکانس : 3200 مگاهرتز
   

رم دسکتاپ کینگستون 8 گیگابایت مدل KINGSTON Mhz1600 DDR3

تومان462.000تومان580.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 8 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1600 - 12800 مگاهرتز
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ کینگستون 8 گیگابایت مدل KINGSTON Mhz1333 DDR3

تومان468.000تومان529.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کلی: 8 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1333 - 10600 مگاهرتز
 • مدل ماژول : DIMM
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم کامپیوتر 4 گیگابایت سامسونگ Ram samsung DDR3 1333Mhz

تومان289.000تومان500.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کلی: 4 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1333 - 10600 مگاهرتز
 • تضمین اصالت کالا
 • مدل ماژول : DIMM
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ تک کاناله 1333 مگاهرتز 2گیگابایتKingston 2GB DDR3 1333MHz

تومان350.000تومان450.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه:DDR3
 • ظرفیت کلی:2 گیگابایت
 • پیکربندی:تک کاناله
 • فرکانس: 1333 - 10600 مگاهرتز
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم کامپیوتر کینگستون مدل DDR3 1600MHz ظرفیت 4 گیگابایت

تومان208.000تومان350.000
ویژگی های کالا :
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 4 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1600 - 12800 مگاهرتز
 • مدل ماژول رم : DIMM
 • تضمین اصالت کالا
 • تایمینگ: CL11
 • وضعیت کالا : نو
 • Part Number: kvr16n11s8/4

رم دسکتاپ کینگستون 4 گیگابایت Ram Kingston DDR3 1333Mhz

تومان204.000تومان299.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کلی: 4 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1333 - 10600 مگاهرتز
 • مدل ماژول : DIMM
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ 4 گیگابایت سامسونگ مدل Ram samsunge 1600MHZ

تومان209.000تومان290.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 4 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1600 - 12800 مگاهرتز
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز کینگستون ظرفیت 2 گیگابایت

تومان220.000تومان235.000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR2
 • ظرفیت کلی: 2 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 800 مگاهرتز
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ 4 گیگابایت هاینیکس مدل Ram SKHYNIX 1600MHZ

ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 4 گیگابایت
 • تایمینگ : CL11
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1600 - 12800 مگاهرتز
 • مدل ماژول رم : DIMM
 • تضمین اصالت کالا
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ 4 گیگابایت اپیسر RAM 4GB APACER DDR3 1600MHz

ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 4 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • تایمینگ : CL11
 • مدل ماژول : DIMM
 • فرکانس: 1600 - 12800 مگاهرتز
 • تضمین اصالت کالا بهمراه تنوع مدت گارانتی
 • برد: باریک/پهن

رم دسکتاپ کروشیال 8 گیگابایت RAM Desktop 8G Crucial 1600Mhz DDR3

ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 8 گیگابایت
 • پیکربندی: تک کاناله
 • فرکانس: 1600 - 12800 مگاهرتز
 • تایمینگ : CL11
 • تضمین اصالت کالا
 • انتخاب از تنوع مدت زمان گارانتی

رم دسکتاپ 64 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR TITANIUM White 64GB 6600MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 64 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6600 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 32GB
 • تایمینگ :  CL32
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 64 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR TITANIUM 64GB 6000MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 64 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 32GB
 • تایمینگ :  CL30
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR TITANIUM WHITE 32GB 6000MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ :  CL30
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : سفید
   

رم دسکتاپ 64 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 64GB 6000MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 64 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 32GB
 • تایمینگ :  CL40
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 64 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 64GB 5600MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 64 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 5600 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 32GB
 • تایمینگ : CL40X . CL40
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 32GB 7200MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 7200 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ :  CL34X
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 32GB 6200MHz DDR5 Dual RGB

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6200 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • تایمینگ :  CL36X CL36E
 • نور پردازی رم : RGB
 • رنگ ماژول رم  : مشکی
   

رم دسکتاپ 32 گیگابایت کورسیر CORSAIR VENGEANCE WHITE 32GB 6000MHz DDR5 Dual

ویژگیهای کالا :
 • ظرفیت کلی : 32 گیگابایت
 • نوح حافظه : DDR5
 • فرکانس : 6000 مگاهرتز
 • تعداد ماژول : 2 * 16GB
 • رنگ ماژول رم  : سفید
 • تایمینگ : CL36