رم دسکتاپ 16 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 3200Mhz DDR4

تومان3600000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
 • فرکانس: 3200 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کینگ مکس مدل KINGMAX 2400Mhz DDR4

تومان1670000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
 • فرکانس: 2400 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 16 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 2666Mhz DDR4

تومان1600000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کلی: 16 گیگابایت
 • فرکانس: 2666 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 8 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 3200Mhz DDR4

تومان1120000
ویژگی های کالا :
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کل: 8 گیگابایت
 • فرکانس: 3200 مگاهرتز

رم دسکتاپ 8 گیگابایت کینگ مکس مدل KINGMAX 2400Mhz DDR4

تومان800000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کلی: 8 گیگابایت
 • فرکانس: 2400 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 8 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 2666Mhz DDR4

تومان760000
ویژگی های کالا :
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کل: 8 گیگابایت
 • فرکانس: 2666 مگاهرتز

رم دسکتاپ 8 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 1600Mhz DDR3

تومان650000
ویژگی های کالا :
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 8 گیگابایت
 • فرکانس: 1600 مگاهرتز

رم دسکتاپ کینگ مکس 8 گیگابایت مدل KINGMAX Mhz1333 DDR3

تومان580000
ویژگی های کالا :
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کل: 8 گیگابایت
 • فرکانس: 1333مگاهرتز

رم دسکتاپ 4 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 2666Mhz DDR4

تومان575000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کلی: 4 گیگابایت
 • فرکانس: 2666 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 4 گیگابایت کینگ مکس مدل KINGMAX 2400Mhz DDR4

تومان500000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR4
 • ظرفیت کلی: 4 گیگابایت
 • فرکانس: 2400 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 4 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 1600Mhz DDR3

تومان400000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کلی: 4 گیگابایت
 • فرکانس: 1600 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد

رم دسکتاپ 4 گیگابایت کینگ مکس RAM KINGMAX 1333Mhz DDR3

تومان330000
ویژگی های کالا
 • نوع حافظه: DDR3
 • ظرفیت کلی: 4 گیگابایت
 • فرکانس: 1333 مگاهرتز
 • سیستم خنک کننده: ندارد